Contact & Informatie

Buitengewoon

Door de inzet van bijzondere podiumkunsten, beeldende kunst, festivals en events willen we bezoekers trekken van binnen en buiten Drenthe naar ongewone gebeurtenissen van hoge kwaliteit op onbekende en onverwachte plekken in Drenthe.

Creative Communities

Door de inzet van community art projecten willen we de participatie van bewoners, instellingen en bedrijven in dorpen en streken benutten, de gemeenschapszin versterken en blijvende processen van samenwerking en vernieuwing op gang brengen.

Podium Platteland

Podium Platteland is geen open subsidieloket waar iedereen plannen voor kan indienen met enkel en alleen het doel om subsidie te verkrijgen. Wij gebruiken het budget (€250.000 per jaar) voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten. Dat kan in de vorm van opdrachten of subsidiering. Een projectidee kan ontstaan in het veld, maar kan ook voortkomen uit het beleid van de provincie. In alle gevallen denken we mee met potentiele uitvoerders over de (door)ontwikkeling van het idee, om tot een volwaardig project te komen dat past in de beleidsdoelen van Podium Platteland.

Neem contact op via het contactformulier of door te mailen naar hallo@podiumplatteland.nl.

Boris Brink

Boris Brink
Adviseur K&C
0592-336906

Anne de Jong

Anne de Jong
Provincie Drenthe
0592-365555

Hans Veenstra

Hans Veenstra
Provincie Drenthe
0592-365555