KOMaf

Podium Platteland

Omschrijving

‘de Drent’ bestaat niet en immigratie is van alle tijden. Drents Portret gaat 17 Drenten van diverse komaf portretteren, waaronder onder meer zanddrenten, veendrenten, paupers, hugenoten, hannekemaaiers, gastarbeiders, molukkers, stadsdrenten en een drentenier. Met dit project hoopt Drents Portret bij te dragen aan de bewustwording van ieders identiteit en komaf De portretten hebben een historische context, maar gaan ook over ‘aarden’ oftewel wortelschieten en de verbinding met Drenthe.  Drents Portret maakt ook in samenwerking met RTV Drenthe een programma maken waarin de geportretteerden worden geïnterviewd, zodat niet alleen expositiebezoekers in aanraking komen met het project maar ook inwoners van Drenthe die geen exposities bezoeken.

www.drentsportret.nl

Wanneer: 2018
Organisatie: Stichting Drents portret
Waar: Meppel, Emmen, Noord-Drenthe (ntb)
Website: Beeldende kunst