Mobiel Filmhuis

Podium Platteland

Omschrijving

Filmhuis Emmen biedt een volwaardige, mobiele filmvertoningsinstallatie (scherm, projector, afspeelapparaat, geluidsapparatuur). Met deze installatie breidt Filmhuis Emmen het filmaanbod van dorpen en wijken binnen Drenthe uit. Zij maken goede films zo makkelijker bereikbaar voor (met name) kinderen en minder mobiele mensen (ouderen) waar het aanbod schraal is zoals in bijvoorbeeld krimp- en buitengebieden.  Uitgangspunt is om dit in nauwe samenwerking met scholen, culture partners, erfgoedinstellingen en welzijnsorganisaties te organiseren.

In het kader van cultuurspreiding is het doel om de vertoning van films op locatie te bevorderen en te ondersteunen. Filmhuis Emmen vertoont nu alleen films in bioscoop Utopolis in Emmen-Centrum, maar de doelgroep bevindt zich zowel binnen als buiten de gemeente Emmen, in dorpen en wijken van Drenthe waar geen bioscoop aanwezig is of waar mobiliteit een probleem geeft om naar de bioscoop te komen.

www.filmhuisemmen.nl

 

Wanneer: 2017
Organisatie: Filmhuis Emmen
Waar: Drentse dorpen en wijken
Website: Film