PeerGrouP en de Streek

Kreatief met krimp

Omschrijving

Wij hebben de PeerGrouP gevraagd om binnen hun programma 2012 – 2015 specifieke aandacht te besteden aan het thema krimp. Om door verbeelding, spiegeling en verwondering een bewustwordingsproces op gang te brengen in de Drentse Veenkoloniën: over dilemma’s en kansen, menselijke en politieke tekorten maar vooral ook mogelijkheden. PeerGrouP is hiermee aan de slag gegaan in het meerjarige project de Streek. De theatergroep onderzocht op eigen wijze de situatie in de Drentse Veenkoloniën, met thema’s als duurzame energie, windmolens, veranderingen in de landbouw, onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid. De P.A.I.R.-container (Portable Artist in Residence) is neergestreken langs de aardappelvelden, PeerJonG maakt voorstellingen met lokale jongeren (zie artikel in DvhN d.d. 9-1-2012), er zijn weekendrestaurants georganiseerd in leegstaande gebouwen (Van Mond tot Mond), de Afleiding organiseerde workshops en zo voort. Het succesvolle Van Mond tot Mond is gevolgd door RTV Drenthe en vier keer uitgezonden op tv.

Wanneer: 2012
Organisatie: De PeerGrouP
Waar: De Veenkoloniën