Speulkoel Anloo

Podium Platteland

Omschrijving

Organiseren van diverse activiteiten op cultureel gebied, zoals muziek, zang, dans, theater, toneel, kleikunst in en om Anloo (Rondom Magnus). Het versterken van de bekendheid van het culturele leven in en om Anloo en het bieden van een platform aan organisaties en overheden in het bijzonder Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe voor het organiseren van activiteiten op cultureel gebied in en om Anloo

Het theatertje in het Speulkoelbos is in de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd. Het was enkele tientallen jaren in gebruik en werd daarna bijna vergeten. Maar de plek is weer opgeknapt en wordt weer gebruikt. 

www.rondommagnus.nl

Wanneer: 2017, 2018
Organisatie: Stichting Rondom Magnus
Waar: Anloo
Website: Theater