Veenkoloniaal Symfonieorkest

Kreatief met krimp

Omschrijving

Het Veenkoloniaal Symfonieorkest voert gedurende vier jaar concert-tours uit in de afzonderlijke gemeenten op bijzondere (herbestemmings)locaties, waar zij klassieke muziek combineren met lichte muziek. Daarnaast speelden zij bij bijzondere gebeurtenissen als de opening van het Willem Alexander Kanaal, de afsluiting van het Vocaal Festival in Annen en bij de SaffraanSymfonie. Het enthousiasme voor dit nieuw gevormde orkest is groot, bestaande voor de helft uit professionals en daarnaast uit amateurs uit de regio. In 2015 werdĀ muziek van de destijds beroemde componist Dopper uit Stadskanaal uitgevoerd. Niet alleen in deze streken, maar ook in het Amsterdamse Concertgebouw. Voor dit laatste is grote belangstelling getoond door bewoners en bedrijven binnen de VeenkoloniĆ«n.

Wanneer: 2015 - 2019
Organisatie: Veenkoloniaal Symfonieorkest