Contact & Informatie

Podium Platteland 2.0 helpt jou om sociaal-culturele projecten te realiseren tot 2025. Podium Platteland ondersteunt projecten:

· die aandacht vragen voor een maatschappelijk thema
· die actieve cultuurparticipatie stimuleren
· die sociale cohesie en inclusie binnen een dorp, wijk of buurt bevorderen

Financiële ondersteuning kan worden aangevraagd vanaf 1.000 euro tot maximaal 45.000 euro. De adviseurs van Stichting Kunst & Cultuur en van de provincie Drenthe ondersteunen je graag bij je aanvraag en helpen je waar mogelijk om jouw project van de grond te krijgen.

Oproep aan cultuurmakers!
Ben jij een kunst- en cultuurmaker die zich laat inspireren door mensen die zeggen niets met kunst te hebben? Die geen idee hebben wat kunst voor hen kan betekenen? Die zich in achterstandsposities bevinden? Die nooit in een theater of museum komen? Die enorm creatief zijn, maar dan wel op hun eigen manier? Die geen cent te makken hebben? Die zelden buiten hun eigen wijk of dorp komen? Sterker nog: die zelden of nooit buiten de deur komen? Die grote drempels ervaren vanwege hun handicap? Die wel zouden willen schilderen, zingen of dansen, maar geen idee hebben waar of hoe? Als jij deze en andere mensen als een onuitputtelijke bron beschouwt voor kunst en cultuur, als onmisbare deelnemers aan projecten die er echt toe doen en die deze deelnemers diepe indrukken en onvergetelijke ervaringen bezorgen, reageer dan op deze oproep.

Hoe kun je contact opnemen?
Neem contact op via het contactformulier of door te mailen naar hallo@podiumplatteland.nl. Daarna volgt een gesprek met een van onze projectbegeleiders.

Wat is de bedoeling?
Met Podium Platteland 2.0 wil de provincie Drenthe sociaal-culturele projecten ondersteunen waar de inwoners van Drenthe aan mee kunnen doen. Projecten die de sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken versterken. Cultuur als middel tegen eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid of als bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee).  Een gezamenlijke beeldentuin, een verhalenproject, film, theaterstuk, tentoonstelling of wat dan ook. Het project moet de leefbaarheid versterken door cultuur te brengen op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is.

Voor wie?
Cultuurmakers met een sociale ambitie én sociale instellingen met een culturele ambitie. Waar moet je aan voldoen? Je hebt als cultuurmaker aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten. De productie moet een bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave, door het zichtbaar maken van een maatschappelijk probleem en door betrokkenen in één of andere vorm mee te laten doen. Het project moet inhoudelijk worden ondersteund door één of meerdere gemeenten of een maatschappelijke organisatie c.q. instelling in het sociale domein.  Last but not least: de activiteiten moeten corona-proof zijn.

Subsidie
Het programma Podiumplatteland 2.0 beschikt over een budget van jaarlijks €220.000 voor de periode 2020/2021-2023/2024, afkomstig uit de Sociale Agenda en de Cultuurnota. De omvang van je subsidieaanvraag ligt tussen minimaal 1.000 en maximaal 45.000 euro. Het provinciale subsidiebedrag dekt projectbegrotingen tot maximaal 50 procent.
Je moet er dus voor zorgen dat het resterende bedrag door anderen wordt gefinancierd, zoals een gemeente, een (sociale of culturele) organisatie of fonds. Het mogen ook bijdragen in natura zijn in de vorm van uitvoeringsuren of het ter beschikking stellen van materialen of ruimtes. Heb je hierover advies nodig neem dan contact op met de Fondsenwerver bij K&C. marjelle@kunstencultuur.nl

Begeleiding bij de ontwikkeling en de uitvoering
Podium Platteland is niet alleen een subsidieloket waar je een plan kunt indienen met het doel om subsidie te verkrijgen. Het budget wordt ook ingezet voor het stimuleren van de ontwikkeling en uitvoering van projecten in de vorm van een opdracht. Een projectidee kan ontstaan bij cultuurmakers, bij bewoners, een sociale instelling of vanuit het beleid van de provincie of een gemeente. In alle gevallen denken we als provincie en K&C mee met potentiële uitvoerders over de (door)ontwikkeling van het idee, om tot een volwaardig project te komen dat past in de beleidsdoelen van Podium Platteland. De resultaten van het project en de gebruikte methodieken worden als ‘best practice’ gedeeld met geïnteresseerde makers, beleidsmakers en instellingen.

Hoe is het vervolgproces?
Het eerste gesprek kan leiden tot advies voor planontwikkeling en potentiële partners, waarna je het plan verder kunt uitwerken, eventueel met tussentijdse gesprekken voor de ontwikkeling en bemiddeling tussen jou en je potentiële projectpartners. Tot slot volgt de beoordeling van je plan en subsidietoekenning.

Anne de Jong

Anne de Jong
Provincie Drenthe
0592-365555

Ed Wezenberg

Ed Wezenberg
Provincie Drenthe
0592-365911

Erik de Vries

Erik de Vries
Adviseur K&C
0592-336920

Jort Vos

Jort Vos
Provincie Drenthe
0592-365803

Lutske Holthuis

Lutske Holthuis
Provincie Drenthe
0592-365448