Stichting Muziektheater NIET Remmen – Summer of Love Musical

Summer of love is een Nederlandstalige musical, zowel in prozateksten als in (de meeste) liedteksten.
Grensverleggend voor mensen die nog nooit aan een musical meegewerkt. Behalve het maken van “gewoon” een leuke musical waarbij de deelnemers, en later het publiek, een leuke tijd beleeft, is het onderliggende doel van het geheel precies datgene te doen wat de personages in de musical voorstaan. Verbinding zoeken met elkaar met respect voor elkaars verschillen.
De deelnemers willen vaardigheden leren, zoals zingen, zowel solo als in een koor, toneelspelen, maar ook bijkomende taken als decorbouw, kleding ontwerpen en maken, grimeren en PR.

Niet gewoon een koor oprichten, één keer in de week samen zingen en dan weer naar huis, maar elkaar opzoeken en leren kennen, elkaars gewoonten horen en zien en accepteren en daardoor allemaal rijker worden. In de werkvorm Musical is het contact tussen mensen veel intensiever dan in een koor. Je moet je toch blootgeven als je je moet inleven in een personage.

De oudere mens, met al hun diverse wensen en behoeften, willen we onder de aandacht brengen door deze musical in te studeren en uit te voeren. Het zal zich af spelen in een dicht-bij-huis-setting, aangekleed met veel humor en mooie songs uit de sixties. Uiteindelijk hopen we na de nodige try-outs, deels in


Website Zingen met Jan

Stichting Solidair Groningen & Drenthe – Vier verschillen Drenthe

In de omgang met elkaar spelen vooroordelen op basis van uiterlijk, gender, afkomst, religie of opleidingsniveau een belangrijke rol. Dat kan zowel positief als negatieve gevolgen hebben als daar concreet gedrag aan verbonden wordt. Gedrag dat voorkomt uit angst kan een veroorzaker zijn van discriminatie. Als mens bewegen we ons in verschillende systemen en we verbinden ons aan mensen en situaties binnen dat systeem. Ze zien dat ieder systeem zijn eigen ongeschreven groepsregels en rituelen heeft. Die voel je als je als nieuweling het systeem binnenwandelt. Ons natuurlijke reactie is om je als individu aan te passen aan de regels van het systeem. Doe je dat niet, dan hoor je er niet bij: uitsluiting vindt plaats. De meesten van ons leren daarom al vroeg hoe wij zorgen dat we onderdeel blijven uitmaken van het systeem. En toch spelen vooroordelen binnen een systeem een rol, vaak wanneer de één net wat afwijkt van de groepsnorm.

De bezoekers krijgen een toneelstuk te zien, waar diversiteit het hoofdthema is. Diversiteit wordt uitvergroot door een herkenbaar gesprek tussen twee buurvrouwen over een opvallende buurman/buurvrouw. Het toneelstuk is interactief en het publiek mag meebeslissen.
Regietheater of ‘bemoei-toneel’ is een theatrale interventie.

Het doel is om contact te maken met het publiek. Om dit doel te bereiken moet regietheater herkenbaar zijn, er moet een veranderrol (een acteur die ‘fout’ gedrag vertoont) in zitten en meerdere verandermomenten. Dat wil zeggen bestaande gedachten, gevoel en gedrag over diversiteit en inclusie voor en na afloop van de bijeenkomst en nazorgtraject. Verder moet er balans in intensiteit zijn, de rolverdeling duidelijk en het belangrijkste is dat het veilig moet zijn, dat wij als spelers weten waar de grens ligt. Regietheater is een speelse, laagdrempelige en een effectieve manier om discussies op gang te brengen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk. Ter voorbereiding gaan we in gesprek met bijvoorbeeld een dorp- en buurtvereniging, sportvereniging of andere vrijwilligersorganisatie. Er wordt een scène gespeeld met ‘kleine of grote foutjes’ die uiteindelijk zo kan escaleren dat het (in meer of mindere mate) volledig uit de hand loopt

Website Vier verschillen

Garage TDI – Oerlab voor de toekomst

Oerlab voor de Toekomst is een creatieve broedplaats (met theater, keuken, workshopplek en kunstkabinet) waarin Garage TDI samen met bewoners en onder begeleiding van kunstprofessionals onderzoek doet naar een actueel thema. Dit doen we op een speelse en creatieve manier via theater, gesprek, tekst, beeld en muziek. In de editie van Norg is dat thema: onze voedingsbodem.

Website Garage TDI Oerlab voor de Toekomst

 

 

Jubilieumconcert ENJOY GGZ Drenthe

Het idee voor een koor is bij het eerste Zingevingsfestival in Zuidlaren in 2006 ontstaan op initiatief van een aantal cliënten van GGZ Drenthe en Gerda Prakken, psychiater.
In 2007 is de eerste repetitie gestart met een klein clubje. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot zo’n 20 enthousiaste leden. Sommige leden zijn al vanaf het eerste uur lid. Het merendeel van de koorleden woont in Assen, deels binnen de GGZ en deels daarbuiten.
De naam Enjoy staat voor het plezier dat zingen brengt en is door de leden van het koor bedacht.
In Nederland worden vele mensen getroffen door een chronische psychiatrische aandoening, zoals een psychose. Dit heeft een grote impact op degene die het treft, maar ook op zijn of haar familie, naastbetrokkenen en op het participeren in de maatschappij.

Het idee voor een koor is bij het eerste Zingevingsfestival in Zuidlaren in 2006 ontstaan op initiatief van een aantal cliënten van GGZ Drenthe en Gerda Prakken, psychiater.
In 2007 is de eerste repetitie gestart met een klein clubje. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot zo’n 20 enthousiaste leden. Sommige leden zijn al vanaf het eerste uur lid. Het merendeel van de koorleden woont in Assen, deels binnen de GGZ en deels daarbuiten.
De naam Enjoy staat voor het plezier dat zingen brengt en is door de leden van het koor bedacht.
In Nederland worden vele mensen getroffen door een chronische psychiatrische aandoening, zoals een psychose. Dit heeft een grote impact op degene die het treft, maar ook op zijn of haar familie, naastbetrokkenen en op het participeren in de maatschappij.

Website GGZ Drenthe ENJOY