De Kringlopera

Na de succesvolle voorstellingen van De Kringlopera in Zwolle in 2021 en 2022 komt  de Kringlopera naar Drenthe! In Hoogeveen maken wij, KASKO Huis voor Muziektheater
en Kringloopwinkel Het Goed, samen met inwoners van Hoogeveen De Kringlopera. De
Kringlopera is een ontdekkingsreis door de kringloopwinkel van Hoogeveen en haar verhalen.
Net als de bewoners van Hoogeveen hebben alle spullen in de kringloopwinkel een verhaal.
Door deze verhalen te verzamelen, vertellen we het verhaal van Hoogeveen. Het hele project
wordt opgebouwd rondom de voorwerpen en de verhalen van de winkel, haar spullen, haar
bezoekers en haar medewerkers. Samen maken we een voorstelling die door haar verhalen
bewoners van Hoogeveen verbindt.

https://kasko.nl/producties/de-kringlopera

Joseph Wresinski Cultuur Stichting – Zie de mens

Zie de mens
Als uit de toeslagenaffaire iets positiefs voortkomt, is dat het langzaam neerdalende inzicht dat Nederland behoefte heeft aan een cultuurverandering. Dat geldt ook voor beleid t.a.v. mensen die kansarm en kwetsbaar zijn, en het mensbeeld dat daaraan ten grondslag ligt. Maar die cultuurverandering is nog zo kwetsbaar als een ontluikend sneeuwklokje in de vroege lente. Met ‘Zie de mens’ geven we aan die cultuurverandering een impuls.

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Op een dag zei een mevrouw met een geschiedenis van armoede: Soms vertel wat ik allemaal heb meegemaakt en dan is er niemand die me gelooft.’ Toen wisten we dat haar verhaal vertelt moest worden. Want als het ons de ogen had geopend voor het onrecht dat armoede is, kon het dat ook bij anderen doen.

Onze doelstelling is mensen in armoede op te leiden tot theatermakers langs de weg van langdurige, intensieve workshops op meerder terreinen van theater. Op die manier worden de mensen in staat gesteld theaterproducties te maken van inhoudelijke en artistieke kwaliteit en die gebaseerd zijn op autobiografische geschiedenissen van ervaringsdeskundigen in armoede.
De producties worden in alle facetten door mensen in armoede uitgevoerd, in eendrachtige samenwerking met theatermakers en productieleiding. Dit geldt dus niet alleen het acteren maar ook licht-, geluid- en videotechniek, decor- en podiumbouw, pr en uitnodigingsbeleid, transport personen en goederen etc.

Wij verrichten al ons werk op basis van wederkerigheid en co-eigenaarschap. Dat betekent dat mensen in armoede leermeester zijn van de theatermakers als het om armoede gaat en de theatermakers leermeester zijn van mensen in armoede waar het om theater gaat. Alle vruchten van ons werk zijn gedeeld eigendom en een uitvloeisel van een duurzame, innige samenwerking.

Home

Dans op recept

Stichting DeDansDivisie heeft in 2017 het project Dans op Recept ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson. Vanaf 2020 is Dans op Recept bezig met het ontwikkelen van danslessen voor mensen met NAH en mensen met chronische pijnklachten. Aan alle danslessen wordt wetenschappelijk onderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd door Revalidatie Friesland. Dans op Recept viel de eerste jaren van haar bestaan onder Stichting DeDansDivisie, maar door de grote groei van het project is besloten om voor Dans op Recept een eigen stichting op te richten in 2020.

Dans op Recept voor mensen met Parkinson wordt vanaf 2023 uitgerold naar de provincie Drenthe.
In Drenthe gaan we danslessen bouwen specifiek voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het implementatieplan bestrijkt drie jaren. Het plan is om vanaf maart 2023 te starten met drie danslocaties in Drenthe.

Dans op Recept is nieuw in de provincie Drenthe. Dat betekent dat mensen met Parkinson en hun mantelzorgers nog niet bekend zijn met de danslessen voor mensen met Parkinson. Wij richten ons bij het werven van deelnemers dan ook vooral op de doorverwijzers en bestaande netwerken voor mensen met Parkinson. Denk daarbij aan Parkinson verpleegkundigen, neurologen, fysiotherapeuten, andere zorgaanbieders en ook de Parkinson cafés. We informeren hen over het alternatief dat wij met Dans op Recept bieden en laten hen het ook ervaren door onder andere proeflessen en workshops aan te bieden. Daar waar al (inwoners)initiatieven zijn, sluiten we aan en versterken we deze.

Over Dans op Recept