Shake Festival

Zaterdag 3 en zondag 4 september start het ShakeFestival! Shake is de nieuwe naam voor het festival Midzomernachtsdroom dat in 2018 en 2019 in Diever werd georganiseerd. In 1946 werd in Diever de eerste Shakespeare voorstelling opgevoerd, een Midzomernachtdroom. Dit zou de aftrap betekenen van een lange traditie. In 2021 wordt de 75e Shakespeare voorstelling in Diever gevierd. Voor de organisatie van het festival aanleiding om het Midzomernachtdroomfestival in een nieuw jasje te steken. Jonge theatermakers en jonge spelers zijn uitgenodigd zich te laten inspireren door het Shake-gedachtengoed. Stukken van Shakespeare mogen worden opgeschud, als uitgangspunt genomen en opgeknipt. Het eindresultaat laten zij zien in de zogenaamde SHAKELABS op unieke plekken in Diever. Deelnemers zijn onderandere Garage TDI uit Assen en De Noorderlingen uit Groningen.

www.shakefestival.nl

Fictiefilm Zayn

Het project met als werktitel ZAYN heeft als doel het platteland en de vluchteling te verbinden. Mensen die gevlucht zijn uit het land van herkomst komen vaak met een (oorlogs)trauma naar het westen in de hoop er een beter bestaan op te bouwen. Maar ook als de situatie weer veilig genoeg is, terug te keren naar het land van herkomst en zich te herenigen. Hoewel eerder het beeld bestaat dat deze mensen ‘automatisch’ goed op het hun plek komen en oogschijnlijk voorgetrokken worden op anderen, is het in het echt veel lastiger voor een vluchteling om van meet af aan goed te ‘aarden’ in een land als Nederland. De uitdrukking “ontheemd zijn” ontleend zich aan het verhalen die al in geloofsboeken beschreven werden. De mens is van nature gedreven om te overleven, een bestaan op te bouwen of om weer verder te trekken en te overleven. Of dit nu gebeurt in het oosten of westen van de wereld doet er niet toe, het gaat erom dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Op een stuk grond waarop geleefd en gewerkt kan worden. Het lijkt de maker daarom een uitdaging om op een eigentijdse manier dit thema onder de aandacht te brengen in Drenthe, met als achtergrond het platteland. Hoewel de maker zelf de voorkeur heeft voor drama zal deze film hier minder de nadruk op leggen, juist om de drempel laag te houden. Reinout Hellenthal heeft al meerder films gemaakt waaronder Anders en de korte film Melanie.

Stichting Noord Film: www.noordfilm.nl

Reinout Hellenthal: www.hellenthalstudios.com