Joseph Wresinski Cultuur Stichting – Zie de mens

Zie de mens
Als uit de toeslagenaffaire iets positiefs voortkomt, is dat het langzaam neerdalende inzicht dat Nederland behoefte heeft aan een cultuurverandering. Dat geldt ook voor beleid t.a.v. mensen die kansarm en kwetsbaar zijn, en het mensbeeld dat daaraan ten grondslag ligt. Maar die cultuurverandering is nog zo kwetsbaar als een ontluikend sneeuwklokje in de vroege lente. Met ‘Zie de mens’ geven we aan die cultuurverandering een impuls.

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Op een dag zei een mevrouw met een geschiedenis van armoede: Soms vertel wat ik allemaal heb meegemaakt en dan is er niemand die me gelooft.’ Toen wisten we dat haar verhaal vertelt moest worden. Want als het ons de ogen had geopend voor het onrecht dat armoede is, kon het dat ook bij anderen doen.

Onze doelstelling is mensen in armoede op te leiden tot theatermakers langs de weg van langdurige, intensieve workshops op meerder terreinen van theater. Op die manier worden de mensen in staat gesteld theaterproducties te maken van inhoudelijke en artistieke kwaliteit en die gebaseerd zijn op autobiografische geschiedenissen van ervaringsdeskundigen in armoede.
De producties worden in alle facetten door mensen in armoede uitgevoerd, in eendrachtige samenwerking met theatermakers en productieleiding. Dit geldt dus niet alleen het acteren maar ook licht-, geluid- en videotechniek, decor- en podiumbouw, pr en uitnodigingsbeleid, transport personen en goederen etc.

Wij verrichten al ons werk op basis van wederkerigheid en co-eigenaarschap. Dat betekent dat mensen in armoede leermeester zijn van de theatermakers als het om armoede gaat en de theatermakers leermeester zijn van mensen in armoede waar het om theater gaat. Alle vruchten van ons werk zijn gedeeld eigendom en een uitvloeisel van een duurzame, innige samenwerking.

Home

Future Citizens

Future Citizens, een theaterproject geïnspireerd op het eeuwenoude Afrikaanse gezegde ‘de mensen die je ontmoet in een land bepalen jouw toekomst’, is een nieuwe productie van NDC om de carrièrekansen voor nieuwkomers te vergroten en het lokale netwerk om hen heen te inspireren bij hun inburgering. Dit (professioneel) netwerk is belangrijk om aan de slag te gaan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar als iemand nieuw is in ons land dan heeft diegene zo’n netwerk vaak (nog) niet.

Future Citizens is een theatrale viering van de inburgering. Het is een logisch vervolg op de theatervoorstelling de Bright Side of Life, waarin acteur Bright Richards vertelt over zijn vlucht en zijn integratie in Nederland. De Bright Side of Life begint met een voorprogramma waarin zo’n tien vluchtelingen uit de stad waar er gespeeld wordt, hun dromen delen met het publiek. Zij doen dit om zo in contact te komen met betrokken burgers die een verschil kunnen maken in hun leven. Het publiek wordt betrokken bij de voorstellen en bij de vluchtelingen die zich presenteren.

New Dutch Connections

Foto: @instaribal

Paradijs Aa en Hunze

Paradijs Aa en Hunze is een project waarbij het sociale domein en kunst & cultuur met elkaar worden verweven. Door de verweving van sociaal werk en kunst ontstaat er een nieuwe ruimte waar plezier en emotie centraal staan.

Er is een speelruimte ontstaan die ouderen uitnodigt om grote maatschappelijke en kleine intieme thema’s te onderzoeken en te ondergaan. In deze speelruimte kunnen verschillende rollen worden verkend en emoties worden ervaren. Wellicht ontstaan er nieuwe omgangsvormen of sociale afspraken. Rollenspelen en verhalen delen speelt hierbij een hele belangrijke rol. Een culturele interventie, met kunst als ‘middel’, is voor velen nog niet vanzelfsprekend: kunst wordt vaak nog gezien als iets dat op zichzelf staat en alleen gewaardeerd moet worden om de artistieke waarde: kunst als doel.

Op 4 locaties in de gemeente Aa en Hunze worden hulpvragen en de persoonlijke verhalen daarover geïnventariseerd en vastgelegd. Dit vormt de basis voor een daadwerkelijke uitruil/matching van hulp, een (docu-)filmavond en tenslotte in 2023/2024 een community-art project dat wordt afgesloten met een theatervoorstelling.

www.paradijsaaenhunze.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Harry Cock of Betsy Torenbos.  ROODPALEIS op Zolder pilot project cultuur en zorg in 2017, 2018, 2019.

Anna’s tocht

Wanneer de blinde Anna zichzelf de uitdaging oplegt om een trektocht te paard van 150 kilometer te maken door Noord Nederland, komt zij zichzelf en haar beperkingen keihard tegen. Enkel en alleen op basis van GPS is zij van plan om in haar eentje vijf dagen lang haar weg te vinden door de natuurgebieden van Drenthe en Friesland. In de flm volgen we Anna tijdens de voorbereidingen en de uiteindelijke tocht zelf. We beleven met haar de momenten dat ze geniet als ze de wind door de vliegdennen hoort en het vers gemaaide gras ruikt, maar ook tijdens de ontberingen en tegenslagen. Hoewel de fanatieke amazone de tocht maandenlang heeft voorbereid, blijken sommige elementen van haar voorgenomen prestatie té hoog gegrepen.

Anna’s Tocht maakt pijnlijk duidelijk dat de ambitieuze Anna niet alles kan in de wereld van de zienden en dat haar beperking haar soms afhankelijk van anderen maakt. Toch blijft Anna denken in mogelijkheden, niet in beperkingen: “Het niet mogelijk ligt voor mij heel ver weg, want binnen het niet mogelijk is er altijd wel veel mogelijk”.

Wat de documentaire Anna’s Tocht extra bijzonder maakt, is dat er tijdens het maken van de flim speciaal rekening is gehouden met een niet-ziend publiek. De flm heeft een soundtrack die luistert als een podcast en maakt Anna’s Tocht zowel voor zienden als niet-zienden een volledig cinematografsche ervaring. De film gaat in première tijdens het Sportflm Festival Rotterdam (van 7 tot 10 december 2021) en zal op 1 januari 2022 worden uitgezonden door RTV Drenthe.

www.mirakelfilm.nl

 

Nachtelijke beleving

Samen met een gids gaan bezoekers op pad. Onderweg vinden ze ‘kleine voorstellingen op verrassende locaties’. ‘Hier gaat het over het thuiswerken en de werkdruk die hoger wordt. Wanneer ben je nog aan het werk en wanneer voel je je nog thuis? In Drenthe is er nog ruimte voor ontspanning in de natuur, maar hoe doe je dat in een wereld waarin grenzen steeds meer vervagen? In de Randstad zijn al vele oplossingen voor het ruimtegebrek en het vinden van andere vormen van ontspanning. Daarom biedt een Randstedelijk bedrijf in Havelte een oplossing. Maar of dit goed zal uitpakken?’

www.Roestvrijtheater.nl

Uit onverwachte hoek

Theater de Winsingenhof gaat samen met Welzijn in Noordenveld, de lokale maatschappelijke instelling, op zoek naar
‘nieuwe’ publiek.

In dit  project worden circa vijf personen uit de omgeving van het theater uitnodigen deel te nemen aan een programmeringscommissie als projectgroep. Dit zijn mensen die er zelf niet voor kiezen om naar het theater te gaan, om welke reden dan ook, maar er wel voor open staan om zich te verdiepen in theater. Door mensen te selecteren die zelf niet vaak of nooit naar het theater gaan, wordt duidelijke waarom zij niet voor theater kiezen. Zodat het theater het aanbod kan aanpassen in de toerkomst.

Theater de Winsingenhof
www.theaterroden.nl

Levenslied

Inwoners uit de gemeente Coevorden zetten hun eigen levensverhaal op papier, eventueel samen met een coach. Vervolgens wordt het levensverhaal omgezet/herschreven en op lied gezet door een tekstschrijver of door de mensen zelf.

Ambassadeurs:
Harm Spang, René Karst en William Bossong

Stichting verbonden in verhalen

Dichterbij Frida

Stichting van Boeijen

ICO Partner in Kunst & Cultuur

Drents Museum

Dansendveen en zand

Hoogeveen in beweging. In dit project gaat het om het stimuleren van positieve gezondheid en versterken van sociale contacten in buurt/dorp bij ouderen in Hoogeveen om de omringende dorpen. Plezier in het leven, een fijn sociaal netwerk en duurzame contacten in eigen buurt/dorp vormen een goede basis voor het voorkomen/verminderen van gezondheidsklachten en eenzaamheid. En dat is belangrijk, juist in deze coronaperiode. Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in de samenleving. Met de komst van corona zijn ouderen nog geïsoleerder geraakt, gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen en de hoeveelheid lichamelijke beweging is afgenomen. Met dit projectvoorstel werken we aan een lonkend perspectief voor ouderen na een periode van beperkende omstandigheden. Muziek en dans zijn effectieve middelen om ouderen te raken en te openen. Het is een ideale manier om de verbinding te leggen tussen beweging, plezier, (zelf)expressie en contact. Het raken en openen van ouderen is een kunst op zich, maar essentieel voor hun welzijn. Het is de eerste stap die nodig is om in beweging en in contact te komen. Het Danspaleis gebruikt in haar formules muziek uit hun jongere jaren, waardoor herkenning en openingen tot kennismakingen bij ouderen ontstaan. Door het gedeelde plezier ontstaat een gevoel van saamhorigheid en gemeenschap.

www.hetdanspaleis.n

www.swwh.nl

Shake Festival

Zaterdag 3 en zondag 4 september start het ShakeFestival! Shake is de nieuwe naam voor het festival Midzomernachtsdroom dat in 2018 en 2019 in Diever werd georganiseerd. In 1946 werd in Diever de eerste Shakespeare voorstelling opgevoerd, een Midzomernachtdroom. Dit zou de aftrap betekenen van een lange traditie. In 2021 wordt de 75e Shakespeare voorstelling in Diever gevierd. Voor de organisatie van het festival aanleiding om het Midzomernachtdroomfestival in een nieuw jasje te steken. Jonge theatermakers en jonge spelers zijn uitgenodigd zich te laten inspireren door het Shake-gedachtengoed. Stukken van Shakespeare mogen worden opgeschud, als uitgangspunt genomen en opgeknipt. Het eindresultaat laten zij zien in de zogenaamde SHAKELABS op unieke plekken in Diever. Deelnemers zijn onderandere Garage TDI uit Assen en De Noorderlingen uit Groningen.

www.shakefestival.nl