Inclusiedansfestival MOVEME! 2023

Wat als je lichaam of delen van je lichaam je ineens in de steek laten? Wat als je niet meer kunt zien, horen of zelfstandig bewegen en je deels of volledig afhankelijk bent van anderen in doen en laten? Door middel van dans kunnen mensen ‘loskomen van beperkingen’. Dans is het onderzoek van en door het lichaam alleen of in interactie met anderen. Dans helpt je bij dat onderzoek.
Een publiek ziet dit. Zien dansen, neemt een publiek mee in de wereld van een leven met een enkelvoudige of meervoudige beperking, maar daarnaast laat ook lichamelijke beperkingen verdwijnen. Idiosyncratische lichaamsbewegingen worden geesteticeerd, veranderen van apart, gek naar bijzonder en lichamen verliezen een connotatie van een handicap.
Inclusiedans is meer dan inclusief. Inclusiedans is een “tak van sport” waarin dansmakers in de brede zin van het woord samen op zoek gaan naar wat er mogelijk is en een buiten de eigen grenzen, de eigen beperkingen treden: een ontwikkeling van een inclusieve choreografie. Het inclusiedansfestival MoveMe! wil die experimenten en ontdekkingen laten zien. Het wil anderen stimuleren en inspireren ook op zoek te gaan en aan de slag te gaan. Het wil bruggen slaan tussen het sociaal domein (zorg, welzijn, onderwijs) en kunst en cultuur.

Website Move Me

Voel ’t Veen festival

Het Voel het Veen Festival is een driedaags festival dat plaatsvindt van 15 t/m 17 september 2023. Het wordt het jaarlijks terugkerend hoogtepunt van het project Voel het Veen, in het leven geroepen door bewoners, ondernemers, culturele instellingen en stichtingen, met behulp van gemeente Borger-Odoorn, om het veengebied, dat qua toerisme en cultuur nog niet op het niveau is van het zand, een positieve impuls te geven en de bezoekers zo op een muzikale manier
kennis te laten maken met dit nog redelijk onontdekte veengebied.

Dit alles vindt plaats midden op het veen, in de monumentale concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond.

Website Voel ‘T Veen

 

De Kringlopera

Na de succesvolle voorstellingen van De Kringlopera in Zwolle in 2021 en 2022 komt  de Kringlopera naar Drenthe! In Hoogeveen maken wij, KASKO Huis voor Muziektheater
en Kringloopwinkel Het Goed, samen met inwoners van Hoogeveen De Kringlopera. De
Kringlopera is een ontdekkingsreis door de kringloopwinkel van Hoogeveen en haar verhalen.
Net als de bewoners van Hoogeveen hebben alle spullen in de kringloopwinkel een verhaal.
Door deze verhalen te verzamelen, vertellen we het verhaal van Hoogeveen. Het hele project
wordt opgebouwd rondom de voorwerpen en de verhalen van de winkel, haar spullen, haar
bezoekers en haar medewerkers. Samen maken we een voorstelling die door haar verhalen
bewoners van Hoogeveen verbindt.

https://kasko.nl/producties/de-kringlopera

Bingo!

Armoede heeft veel gezichten. Schrijnend zijn de beelden in de media over armoede ver van huis. Maar wie goed kijkt, ziet ook steeds meer armoede in ons eigen land. Het onderwerp is nu actueler dan ooit. En op een bepaalde manier raakt het ons allemaal, de een harder dan de ander. Hoewel we misschien collectief soberder of bewuster gaan leven, heersen er ook nog steeds veel vooroordelen op dit onderwerp. Wie er niet mee te maken krijgt, kan zich vaak maar moeilijk verplaatsen in de situatie van iemand met weinig geld. Er is de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht voor armoede in gezinnen, en met een focus op kinderen en hun kansen voor de toekomst. Maar hoe gaat het eigenlijk met onze ouderen? Klopt ons beeld dat de generatie babyboomers (of ouder) er warmpjes bijzit eigenlijk wel? Kun je van enkel een AOW met of zonder een klein pensioen goed rondkomen?

De voorstelling
Tamara Schoppert speelt Tine, een vrouw van middelbare leeftijd. Ze is ingehuurd om een bingo te leiden in een buurthuis. Tine komt te laat, ze komt net van het huis van haar overleden moeder en is enorm geschrokken van de erbarmelijke omstandigheden waaronder haar moeder blijkbaar woonde. Tine probeert zich te concentreren op haar vrolijke taak, maar de nummers die ze trekt, en de associaties die ze oproepen, brengen haar steeds terug bij het verhaal van haar moeder waarvan ze vervreemd was. Gaandeweg beseft ze dat hun slechte relatie bepaald werd door de armoede van haar moeder, en de krampachtige manier waarop die haar problemen verborgen hield.
Een dik uur lang speel je het populaire spel met de genummerde ballen terwijl je wordt meegenomen naar Tine’s jeugd en haar stroeve relatie met haar moeder. Dichtbij, vlak voor en tussen de tafels door, speelt Tamara Schoppert de voorstelling.

Joseph Wresinski Cultuur Stichting – Zie de mens

Zie de mens
Als uit de toeslagenaffaire iets positiefs voortkomt, is dat het langzaam neerdalende inzicht dat Nederland behoefte heeft aan een cultuurverandering. Dat geldt ook voor beleid t.a.v. mensen die kansarm en kwetsbaar zijn, en het mensbeeld dat daaraan ten grondslag ligt. Maar die cultuurverandering is nog zo kwetsbaar als een ontluikend sneeuwklokje in de vroege lente. Met ‘Zie de mens’ geven we aan die cultuurverandering een impuls.

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Op een dag zei een mevrouw met een geschiedenis van armoede: Soms vertel wat ik allemaal heb meegemaakt en dan is er niemand die me gelooft.’ Toen wisten we dat haar verhaal vertelt moest worden. Want als het ons de ogen had geopend voor het onrecht dat armoede is, kon het dat ook bij anderen doen.

Onze doelstelling is mensen in armoede op te leiden tot theatermakers langs de weg van langdurige, intensieve workshops op meerder terreinen van theater. Op die manier worden de mensen in staat gesteld theaterproducties te maken van inhoudelijke en artistieke kwaliteit en die gebaseerd zijn op autobiografische geschiedenissen van ervaringsdeskundigen in armoede.
De producties worden in alle facetten door mensen in armoede uitgevoerd, in eendrachtige samenwerking met theatermakers en productieleiding. Dit geldt dus niet alleen het acteren maar ook licht-, geluid- en videotechniek, decor- en podiumbouw, pr en uitnodigingsbeleid, transport personen en goederen etc.

Wij verrichten al ons werk op basis van wederkerigheid en co-eigenaarschap. Dat betekent dat mensen in armoede leermeester zijn van de theatermakers als het om armoede gaat en de theatermakers leermeester zijn van mensen in armoede waar het om theater gaat. Alle vruchten van ons werk zijn gedeeld eigendom en een uitvloeisel van een duurzame, innige samenwerking.

Home

Dans op recept

Stichting DeDansDivisie heeft in 2017 het project Dans op Recept ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson. Vanaf 2020 is Dans op Recept bezig met het ontwikkelen van danslessen voor mensen met NAH en mensen met chronische pijnklachten. Aan alle danslessen wordt wetenschappelijk onderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd door Revalidatie Friesland. Dans op Recept viel de eerste jaren van haar bestaan onder Stichting DeDansDivisie, maar door de grote groei van het project is besloten om voor Dans op Recept een eigen stichting op te richten in 2020.

Dans op Recept voor mensen met Parkinson wordt vanaf 2023 uitgerold naar de provincie Drenthe.
In Drenthe gaan we danslessen bouwen specifiek voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het implementatieplan bestrijkt drie jaren. Het plan is om vanaf maart 2023 te starten met drie danslocaties in Drenthe.

Dans op Recept is nieuw in de provincie Drenthe. Dat betekent dat mensen met Parkinson en hun mantelzorgers nog niet bekend zijn met de danslessen voor mensen met Parkinson. Wij richten ons bij het werven van deelnemers dan ook vooral op de doorverwijzers en bestaande netwerken voor mensen met Parkinson. Denk daarbij aan Parkinson verpleegkundigen, neurologen, fysiotherapeuten, andere zorgaanbieders en ook de Parkinson cafés. We informeren hen over het alternatief dat wij met Dans op Recept bieden en laten hen het ook ervaren door onder andere proeflessen en workshops aan te bieden. Daar waar al (inwoners)initiatieven zijn, sluiten we aan en versterken we deze.

Homepage

Future Citizens

Future Citizens, een theaterproject geïnspireerd op het eeuwenoude Afrikaanse gezegde ‘de mensen die je ontmoet in een land bepalen jouw toekomst’, is een nieuwe productie van NDC om de carrièrekansen voor nieuwkomers te vergroten en het lokale netwerk om hen heen te inspireren bij hun inburgering. Dit (professioneel) netwerk is belangrijk om aan de slag te gaan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar als iemand nieuw is in ons land dan heeft diegene zo’n netwerk vaak (nog) niet.

Future Citizens is een theatrale viering van de inburgering. Het is een logisch vervolg op de theatervoorstelling de Bright Side of Life, waarin acteur Bright Richards vertelt over zijn vlucht en zijn integratie in Nederland. De Bright Side of Life begint met een voorprogramma waarin zo’n tien vluchtelingen uit de stad waar er gespeeld wordt, hun dromen delen met het publiek. Zij doen dit om zo in contact te komen met betrokken burgers die een verschil kunnen maken in hun leven. Het publiek wordt betrokken bij de voorstellen en bij de vluchtelingen die zich presenteren.

New Dutch Connections

Foto: @instaribal

Paradijs Aa en Hunze

Paradijs Aa en Hunze is een project waarbij het sociale domein en kunst & cultuur met elkaar worden verweven. Door de verweving van sociaal werk en kunst ontstaat er een nieuwe ruimte waar plezier en emotie centraal staan.

Er is een speelruimte ontstaan die ouderen uitnodigt om grote maatschappelijke en kleine intieme thema’s te onderzoeken en te ondergaan. In deze speelruimte kunnen verschillende rollen worden verkend en emoties worden ervaren. Wellicht ontstaan er nieuwe omgangsvormen of sociale afspraken. Rollenspelen en verhalen delen speelt hierbij een hele belangrijke rol. Een culturele interventie, met kunst als ‘middel’, is voor velen nog niet vanzelfsprekend: kunst wordt vaak nog gezien als iets dat op zichzelf staat en alleen gewaardeerd moet worden om de artistieke waarde: kunst als doel.

Op 4 locaties in de gemeente Aa en Hunze worden hulpvragen en de persoonlijke verhalen daarover geïnventariseerd en vastgelegd. Dit vormt de basis voor een daadwerkelijke uitruil/matching van hulp, een (docu-)filmavond en tenslotte in 2023/2024 een community-art project dat wordt afgesloten met een theatervoorstelling.

www.paradijsaaenhunze.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Harry Cock of Betsy Torenbos.  ROODPALEIS op Zolder pilot project cultuur en zorg in 2017, 2018, 2019.

Anna’s tocht

Wanneer de blinde Anna zichzelf de uitdaging oplegt om een trektocht te paard van 150 kilometer te maken door Noord Nederland, komt zij zichzelf en haar beperkingen keihard tegen. Enkel en alleen op basis van GPS is zij van plan om in haar eentje vijf dagen lang haar weg te vinden door de natuurgebieden van Drenthe en Friesland. In de flm volgen we Anna tijdens de voorbereidingen en de uiteindelijke tocht zelf. We beleven met haar de momenten dat ze geniet als ze de wind door de vliegdennen hoort en het vers gemaaide gras ruikt, maar ook tijdens de ontberingen en tegenslagen. Hoewel de fanatieke amazone de tocht maandenlang heeft voorbereid, blijken sommige elementen van haar voorgenomen prestatie té hoog gegrepen.

Anna’s Tocht maakt pijnlijk duidelijk dat de ambitieuze Anna niet alles kan in de wereld van de zienden en dat haar beperking haar soms afhankelijk van anderen maakt. Toch blijft Anna denken in mogelijkheden, niet in beperkingen: “Het niet mogelijk ligt voor mij heel ver weg, want binnen het niet mogelijk is er altijd wel veel mogelijk”.

Wat de documentaire Anna’s Tocht extra bijzonder maakt, is dat er tijdens het maken van de flim speciaal rekening is gehouden met een niet-ziend publiek. De flm heeft een soundtrack die luistert als een podcast en maakt Anna’s Tocht zowel voor zienden als niet-zienden een volledig cinematografsche ervaring. De film gaat in première tijdens het Sportflm Festival Rotterdam (van 7 tot 10 december 2021) en zal op 1 januari 2022 worden uitgezonden door RTV Drenthe.

www.mirakelfilm.nl

 

Nachtelijke beleving

Samen met een gids gaan bezoekers op pad. Onderweg vinden ze ‘kleine voorstellingen op verrassende locaties’. ‘Hier gaat het over het thuiswerken en de werkdruk die hoger wordt. Wanneer ben je nog aan het werk en wanneer voel je je nog thuis? In Drenthe is er nog ruimte voor ontspanning in de natuur, maar hoe doe je dat in een wereld waarin grenzen steeds meer vervagen? In de Randstad zijn al vele oplossingen voor het ruimtegebrek en het vinden van andere vormen van ontspanning. Daarom biedt een Randstedelijk bedrijf in Havelte een oplossing. Maar of dit goed zal uitpakken?’

www.Roestvrijtheater.nl