Dans op recept

Omschrijving

Stichting DeDansDivisie heeft in 2017 het project Dans op Recept ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson. Vanaf 2020 is Dans op Recept bezig met het ontwikkelen van danslessen voor mensen met NAH en mensen met chronische pijnklachten. Aan alle danslessen wordt wetenschappelijk onderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd door Revalidatie Friesland. Dans op Recept viel de eerste jaren van haar bestaan onder Stichting DeDansDivisie, maar door de grote groei van het project is besloten om voor Dans op Recept een eigen stichting op te richten in 2020.

Dans op Recept voor mensen met Parkinson wordt vanaf 2023 uitgerold naar de provincie Drenthe.
In Drenthe gaan we danslessen bouwen specifiek voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het implementatieplan bestrijkt drie jaren. Het plan is om vanaf maart 2023 te starten met drie danslocaties in Drenthe.

Dans op Recept is nieuw in de provincie Drenthe. Dat betekent dat mensen met Parkinson en hun mantelzorgers nog niet bekend zijn met de danslessen voor mensen met Parkinson. Wij richten ons bij het werven van deelnemers dan ook vooral op de doorverwijzers en bestaande netwerken voor mensen met Parkinson. Denk daarbij aan Parkinson verpleegkundigen, neurologen, fysiotherapeuten, andere zorgaanbieders en ook de Parkinson caf├ęs. We informeren hen over het alternatief dat wij met Dans op Recept bieden en laten hen het ook ervaren door onder andere proeflessen en workshops aan te bieden. Daar waar al (inwoners)initiatieven zijn, sluiten we aan en versterken we deze.

Homepage