Dansendveen en zand

Omschrijving

Hoogeveen in beweging. In dit project gaat het om het stimuleren van positieve gezondheid en versterken van sociale contacten in buurt/dorp bij ouderen in Hoogeveen om de omringende dorpen. Plezier in het leven, een fijn sociaal netwerk en duurzame contacten in eigen buurt/dorp vormen een goede basis voor het voorkomen/verminderen van gezondheidsklachten en eenzaamheid. En dat is belangrijk, juist in deze coronaperiode. Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in de samenleving. Met de komst van corona zijn ouderen nog geïsoleerder geraakt, gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen en de hoeveelheid lichamelijke beweging is afgenomen. Met dit projectvoorstel werken we aan een lonkend perspectief voor ouderen na een periode van beperkende omstandigheden. Muziek en dans zijn effectieve middelen om ouderen te raken en te openen. Het is een ideale manier om de verbinding te leggen tussen beweging, plezier, (zelf)expressie en contact. Het raken en openen van ouderen is een kunst op zich, maar essentieel voor hun welzijn. Het is de eerste stap die nodig is om in beweging en in contact te komen. Het Danspaleis gebruikt in haar formules muziek uit hun jongere jaren, waardoor herkenning en openingen tot kennismakingen bij ouderen ontstaan. Door het gedeelde plezier ontstaat een gevoel van saamhorigheid en gemeenschap.

www.hetdanspaleis.n

www.swwh.nl