Fictiefilm Zayn

Omschrijving

Het project met als werktitel ZAYN heeft als doel het platteland en de vluchteling te verbinden. Mensen die gevlucht zijn uit het land van herkomst komen vaak met een (oorlogs)trauma naar het westen in de hoop er een beter bestaan op te bouwen. Maar ook als de situatie weer veilig genoeg is, terug te keren naar het land van herkomst en zich te herenigen. Hoewel eerder het beeld bestaat dat deze mensen ‘automatisch’ goed op het hun plek komen en oogschijnlijk voorgetrokken worden op anderen, is het in het echt veel lastiger voor een vluchteling om van meet af aan goed te ‘aarden’ in een land als Nederland. De uitdrukking “ontheemd zijn” ontleend zich aan het verhalen die al in geloofsboeken beschreven werden. De mens is van nature gedreven om te overleven, een bestaan op te bouwen of om weer verder te trekken en te overleven. Of dit nu gebeurt in het oosten of westen van de wereld doet er niet toe, het gaat erom dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Op een stuk grond waarop geleefd en gewerkt kan worden. Het lijkt de maker daarom een uitdaging om op een eigentijdse manier dit thema onder de aandacht te brengen in Drenthe, met als achtergrond het platteland. Hoewel de maker zelf de voorkeur heeft voor drama zal deze film hier minder de nadruk op leggen, juist om de drempel laag te houden. Reinout Hellenthal heeft al meerder films gemaakt waaronder Anders en de korte film Melanie.

Stichting Noord Film: www.noordfilm.nl

Reinout Hellenthal: www.hellenthalstudios.com

Foto: Jasper Moulijn / Hellenthal Studios
Foto: Jasper Moulijn / Hellenthal Studios
Foto: Jasper Moulijn / Hellenthal Studios