Joseph Wresinski Cultuur Stichting – Zie de mens

Omschrijving

Zie de mens
Als uit de toeslagenaffaire iets positiefs voortkomt, is dat het langzaam neerdalende inzicht dat Nederland behoefte heeft aan een cultuurverandering. Dat geldt ook voor beleid t.a.v. mensen die kansarm en kwetsbaar zijn, en het mensbeeld dat daaraan ten grondslag ligt. Maar die cultuurverandering is nog zo kwetsbaar als een ontluikend sneeuwklokje in de vroege lente. Met ‘Zie de mens’ geven we aan die cultuurverandering een impuls.

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Op een dag zei een mevrouw met een geschiedenis van armoede: Soms vertel wat ik allemaal heb meegemaakt en dan is er niemand die me gelooft.’ Toen wisten we dat haar verhaal vertelt moest worden. Want als het ons de ogen had geopend voor het onrecht dat armoede is, kon het dat ook bij anderen doen.

Onze doelstelling is mensen in armoede op te leiden tot theatermakers langs de weg van langdurige, intensieve workshops op meerder terreinen van theater. Op die manier worden de mensen in staat gesteld theaterproducties te maken van inhoudelijke en artistieke kwaliteit en die gebaseerd zijn op autobiografische geschiedenissen van ervaringsdeskundigen in armoede.
De producties worden in alle facetten door mensen in armoede uitgevoerd, in eendrachtige samenwerking met theatermakers en productieleiding. Dit geldt dus niet alleen het acteren maar ook licht-, geluid- en videotechniek, decor- en podiumbouw, pr en uitnodigingsbeleid, transport personen en goederen etc.

Wij verrichten al ons werk op basis van wederkerigheid en co-eigenaarschap. Dat betekent dat mensen in armoede leermeester zijn van de theatermakers als het om armoede gaat en de theatermakers leermeester zijn van mensen in armoede waar het om theater gaat. Alle vruchten van ons werk zijn gedeeld eigendom en een uitvloeisel van een duurzame, innige samenwerking.

Home