Paradijs Aa en Hunze

Omschrijving

Paradijs Aa en Hunze is een project waarbij het sociale domein en kunst & cultuur met elkaar worden verweven. Door de verweving van sociaal werk en kunst ontstaat er een nieuwe ruimte waar plezier en emotie centraal staan.

Er is een speelruimte ontstaan die ouderen uitnodigt om grote maatschappelijke en kleine intieme thema’s te onderzoeken en te ondergaan. In deze speelruimte kunnen verschillende rollen worden verkend en emoties worden ervaren. Wellicht ontstaan er nieuwe omgangsvormen of sociale afspraken. Rollenspelen en verhalen delen speelt hierbij een hele belangrijke rol. Een culturele interventie, met kunst als ‘middel’, is voor velen nog niet vanzelfsprekend: kunst wordt vaak nog gezien als iets dat op zichzelf staat en alleen gewaardeerd moet worden om de artistieke waarde: kunst als doel.

Op 4 locaties in de gemeente Aa en Hunze worden hulpvragen en de persoonlijke verhalen daarover geïnventariseerd en vastgelegd. Dit vormt de basis voor een daadwerkelijke uitruil/matching van hulp, een (docu-)filmavond en tenslotte in 2023/2024 een community-art project dat wordt afgesloten met een theatervoorstelling.

www.paradijsaaenhunze.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Harry Cock of Betsy Torenbos.  ROODPALEIS op Zolder pilot project cultuur en zorg in 2017, 2018, 2019.