Stichting MIMIC – Hoor je ons?

Omschrijving

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 zijn Stichting Mimic Muziek (collectief van musici), Dignis (zorgaanbieder voor ouderen) en lectoraat Music in Context van de Hanzehogeschool een virtuele persoonsgerichte muziekpraktijk gestart voor geïsoleerde kwetsbare ouderen, hun naasten en verzorgers. Dit onderzoeksproject was ‘Dichtbij met muziek’. Het doel was destijds om betekenisvolle muzikale ervaringen te delen via videobellen, toegesneden op de deelnemers. Daarbij werd bestaand repertoire of op maat gemaakte geïmproviseerde muziekstukken gespeeld op basis van ideeën van, of in gesprek met, de deelnemers. Deze muzikale sessies verstevigden en verdiepten het contact tussen ouderen en hun naasten en verzorgers. Eenzaamheid werd hiermee voorkomen en bestreden. Dat was hard nodig tijdens de Corona-pandemie en de daaropvolgende gedwongen isolatie. In het vervolgproject ’Hoor je ons?’ wordt dit initiatief doorontwikkeld om deze betekenisvolle activiteit op een duurzame manier in te bedden in de informele en formele zorg – ongeacht de mate en vorm van isolatie. Daarmee kan het – ook in de jaren na corona- het welzijn van ouderen ondersteunen. Daarnaast dragen de sessies bij aan een verbetering van de relatie tussen cliënt en zorgprofessional en het welzijn van zorgprofessionals op het werk.

Website Stichting MIMIC – Hoor je ons?