Stichting Muziektheater NIET Remmen – Summer of Love Musical

Omschrijving

Summer of love is een Nederlandstalige musical, zowel in prozateksten als in (de meeste) liedteksten.
Grensverleggend voor mensen die nog nooit aan een musical meegewerkt. Behalve het maken van “gewoon” een leuke musical waarbij de deelnemers, en later het publiek, een leuke tijd beleeft, is het onderliggende doel van het geheel precies datgene te doen wat de personages in de musical voorstaan. Verbinding zoeken met elkaar met respect voor elkaars verschillen.
De deelnemers willen vaardigheden leren, zoals zingen, zowel solo als in een koor, toneelspelen, maar ook bijkomende taken als decorbouw, kleding ontwerpen en maken, grimeren en PR.

Niet gewoon een koor oprichten, één keer in de week samen zingen en dan weer naar huis, maar elkaar opzoeken en leren kennen, elkaars gewoonten horen en zien en accepteren en daardoor allemaal rijker worden. In de werkvorm Musical is het contact tussen mensen veel intensiever dan in een koor. Je moet je toch blootgeven als je je moet inleven in een personage.

De oudere mens, met al hun diverse wensen en behoeften, willen we onder de aandacht brengen door deze musical in te studeren en uit te voeren. Het zal zich af spelen in een dicht-bij-huis-setting, aangekleed met veel humor en mooie songs uit de sixties. Uiteindelijk hopen we na de nodige try-outs, deels in


Website Zingen met Jan