Stichting Solidair Groningen & Drenthe – Vier verschillen Drenthe

Omschrijving

In de omgang met elkaar spelen vooroordelen op basis van uiterlijk, gender, afkomst, religie of opleidingsniveau een belangrijke rol. Dat kan zowel positief als negatieve gevolgen hebben als daar concreet gedrag aan verbonden wordt. Gedrag dat voorkomt uit angst kan een veroorzaker zijn van discriminatie. Als mens bewegen we ons in verschillende systemen en we verbinden ons aan mensen en situaties binnen dat systeem. Ze zien dat ieder systeem zijn eigen ongeschreven groepsregels en rituelen heeft. Die voel je als je als nieuweling het systeem binnenwandelt. Ons natuurlijke reactie is om je als individu aan te passen aan de regels van het systeem. Doe je dat niet, dan hoor je er niet bij: uitsluiting vindt plaats. De meesten van ons leren daarom al vroeg hoe wij zorgen dat we onderdeel blijven uitmaken van het systeem. En toch spelen vooroordelen binnen een systeem een rol, vaak wanneer de één net wat afwijkt van de groepsnorm.

De bezoekers krijgen een toneelstuk te zien, waar diversiteit het hoofdthema is. Diversiteit wordt uitvergroot door een herkenbaar gesprek tussen twee buurvrouwen over een opvallende buurman/buurvrouw. Het toneelstuk is interactief en het publiek mag meebeslissen.
Regietheater of ‘bemoei-toneel’ is een theatrale interventie.

Het doel is om contact te maken met het publiek. Om dit doel te bereiken moet regietheater herkenbaar zijn, er moet een veranderrol (een acteur die ‘fout’ gedrag vertoont) in zitten en meerdere verandermomenten. Dat wil zeggen bestaande gedachten, gevoel en gedrag over diversiteit en inclusie voor en na afloop van de bijeenkomst en nazorgtraject. Verder moet er balans in intensiteit zijn, de rolverdeling duidelijk en het belangrijkste is dat het veilig moet zijn, dat wij als spelers weten waar de grens ligt. Regietheater is een speelse, laagdrempelige en een effectieve manier om discussies op gang te brengen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk. Ter voorbereiding gaan we in gesprek met bijvoorbeeld een dorp- en buurtvereniging, sportvereniging of andere vrijwilligersorganisatie. Er wordt een scène gespeeld met ‘kleine of grote foutjes’ die uiteindelijk zo kan escaleren dat het (in meer of mindere mate) volledig uit de hand loopt

Website Vier verschillen